VETC thực hiện thay đổi giá vé tại các Trạm thu phí trên toàn quốc theo mức thuế suất GTGT từ 8% lên 10%.

28/12/2022 09:28am

Từ 0h00’ ngày 01/01/2023 VETC thực hiện thay đổi giá vé tại các Trạm thu phí trên toàn quốc theo mức thuế suất GTGT từ 8% lên 10%

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC thông báo về việc thay đổi mức thuế suất thuế GTGT của giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP như sau:

- Công ty VETC thực hiện thay đổi giá vé tại các Trạm thu phí trên toàn quốc theo đúng bảng giá vé của Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án BOT cung cấp. Thời gian áp dụng bảng giá vé mới theo mức thuế suất GTGT 10% từ 0h00’ ngày 01/01/2023.

- Về việc bán và xuất hóa đơn cho khách hàng mua vé tháng/vé quý: Đối với các trạm thực hiện bán vé tháng/vé quý có thời gian mua vé trước thời điểm 0h00’ ngày 01/01/2023, thực hiện giữ nguyên mệnh giá vé cũ theo mức thuế suất 8%, nếu khách hàng thực hiện mua sau thời điểm trên sẽ áp dụng mức thuế suất 10% theo bảng giá mới.

- Đối với các giao dịch qua trạm, hoàn thành giao dịch sát thời điểm 23h59’59 sẽ được lập hóa đơn vào ngày 31/12/2022 và ký hóa đơn vào ngày 01/01/2023 theo mức thuế suất 8%.

- Đối với các giao dịch qua tuyến cao tốc: trạm vào trong năm 2022, trạm ra trong năm 2023 sẽ áp dụng bảng giá vé mới mức thuế suất 10%.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ 1900 6010