BIỂU PHÍ VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH CỦA DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ VETC (Cập nhật 17/06/2024)

07/06/2024 10:05am

1. Giao dịch nạp/rút tiền

a. Phí dịch vụ: Miễn phí

b. Hạn mức giao dịch

 

2. Giao dịch chuyển tiền giữa các Ví điện tử VETC

a. Phí dịch vụ: Miễn phí

b. Hạn mức giao dịch

 

3. Giao dịch thanh toán

Phí dịch vụ của giao dịch thanh toán sẽ được VETC thông báo tới Khách hàng trước khi Khách hàng thực hiện giao dịch.

Biểu phí và hạn mức giao dịch nêu trên áp dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 17/06/2024.