Bảng giá – Dán thẻ thu phí tự động không dừng VETC

VETC miễn phí dán thẻ Etag cho khách hàng lần đầu kích hoạt tài khoản giao thông thu phí đường bộ đến 05/08/2022 và bắt đầu thu phí 120.000đ/xe từ 0h ngày 06/8/2022.

Căn cứ Khoản 3, Điều 9, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/06/2020 của Thủ tướng Chính Phủ : "Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí."

Công ty TNHH thu phí tự động VETC thông báo về việc thu phí dán thẻ VETC, cụ thể

  • Phí dán thẻ: 120.000 đồng/xe (Phí đã gồm VAT)
  • Thời gian áp dụng: Từ 00h ngày 6 tháng 8 năm 2022
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả các xe dán mới hoặc thay thẻ VETC từ 00h ngày 06/8/2022 trở đi
  • Phương thức thu phí: Trừ tiền qua tài khoản giao thông của khách hàng, áp dụng cho cả dán lại từ lần thứ hai trở đi

Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên của VETC tại các trạm thu phí, trung tâm đăng kiểm, đại lý để được hướng dẫn chi tiết