Tự động trích nợ vào tài khoản giao thông VETC từ tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK

25/08/2021 03:55pm

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng nạp tiền và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC, Vietcombank đã kết nối liên thông tài khoản với Tài khoản giao thông VETC.

Theo đó, Khách hàng có tài khoản ngân hàng Vietcombank đăng ký liên thông tài khoản VETC: Khi số dư trong TKGT nhỏ hơn hoặc bằng số tiền mà KH đăng ký, VCB tự động chuyển từ tài khoản Vietcombank vào tài khoản VETC theo định mức mà khách hàng đã đăng ký

01. Điều kiện sử dụng dịch vụ

-   KH đang sử dụng dịch vụ thu phí tự động VETC

-   KH có tài khoản tại ngân hàng VCB và sử dụng dịch vụ VCB Digibank

-   Số dư khả dụng trong TK VCB lớn hơn hoặc bằng số tiền KH đăng ký trích nợ .

-   Là  KH cá nhân của VCB (KH DN của VCB chưa đăng ký được)

02. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Khách hàng đăng ký liên thông tài khoản giao thông VETC 1 lần duy nhất trên kênh Digital Banking Vietcombank:

 • Bước 1: Chọn menu "Nạp tiền" -> "Nạp tiền tự động"
 • Bước 2: Chọn "Đăng ký"
 • Bước 3: Nhập Mã Khách hàng -> Nhập số tiền nạp tự động -> Nhập số dư thối thiểu khi thực hiện lệnh (những số tiền này có sẵn để Khách hàng chọn) 
 • Bước 4: Tích vào "Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản , điều kiện của Quy định nạp tiền ví điện tử qua ngân hàng số VCB Digibank" và bấm "Tiếp tục"
 • Bước 5: Nhập mã OTP và xác nhận đăng kí dịch vụ.
 • Bước 6: Nhận thông báo kết quả đăng kí thành công

 (*) Lưu ý:

Hạn mức nạp tiền do khách hàng tự đăng ký.

KH được miễn phí đăng ký dịch vụ trich nợ tự động

Phí chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank sang TKGT VETC là: 2.200đ/lần trích nợ

Số dư khả dụng (đã trừ đi số tiền duy trì TK) tại TK ngân hàng Vietcombank lúc nào cũng phải >= số tiền KH đã đăng ký trích nợ thì giao dịch mới thành công.

Ví dụ:

Tiền trong TKGT VETC của KH cứ nhỏ hơn 300.000 VNĐ thì tự động 500.000 VNĐ sẽ được chuyển từ tài khoảng Ngân hàng Vietcombank của KH vào TKGT VETC.

(*) Lưu ý: 300.000 VNĐ và 500.000 VNĐ là hạn mức do khách hàng tự đăng ký.

03. Hướng dẫn hủy dịch vụ

KH đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank trên di động hoặc đăng nhập vào website của VCB và thao tác như sau:

 • Bước 1: Chọn menu "Nạp tiền" -> "Nạp tiền tự động"
 • Bước 2: Chọn "Hủy đăng kí"
 • Bước 3: Chọn "Mã khách hàng" muốn hủy
 • Bước 4: Chọn đồng ý điều kiện và bấm "Tiếp tục"
 • Bước 5: Màn hình thông báo hủy thành công dịch vụ