Miễn phí dán thẻ và mở TKGT VETC

28/09/2021 08:59am

Bạn cảm thấy mệt mỏi trên mỗi đoạn đường thu phí một dừng hiện nay?

Nhanh chân tới các điểm dịch vụ của VETC hoặc Trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để được dán thẻ VETC ngay hôm nay

Cùng VETC tìm hiểu cách kích hoạt dịch vụ thu phí đường bộ VETC

1. Dán thẻ điện tử định danh phương tiện VETC

- Thẻ VETC là thẻ định danh phương tiện được dán lên kính hoặc đèn xe của bạn

- Thẻ VETC được thiết kế gồm hai phần độc lập, một phần dán trên phương tiện và một phần được lưu trên hồ sơ để kích hoạt tài khoản giao thông VETC.

- Thẻ VETC sau khi dán lên phương tiện giao thông nếu cố tình hay vô ý bóc ra khỏi xe sẽ không thể tái sử dụng.

2. Mở tài khoản giao thông VETC

- Tài khoản giao thông VETC là tài khoản điện tử của bạn để thanh toán và quản lý phí sử dụng đường bộ khi xe qua trạm thu phí.

- Mỗi tài khoản giao thông VETC được mở cho duy nhất một khách hàng đăng ký và được sử dụng để thanh toán cho một hoặc nhiều phương tiện theo yêu cầu của chủ tài khoản

3.Nạp tiền và trải nghiệm dịch vụ qua các làn thu phí tự động.

- Tham khảo các kênh nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC tại: ĐÂY