VNPT EPAY TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM PHÍ NẠP TIỀN VÀO TKGT VETC TỪ 22/02/2022

21/02/2022 11:24am

Với mục đích đồng hành cùng VETC cung cấp các giải pháp thanh toán thuận tiện nhất cho khách hàng nạp tiền vào TKGT VETC, VNPT EPAY triển khai chương trình giảm phí nạp tiền cho khách hàng VETC qua phương thức thanh toán thẻ Quốc tế (phát hành trong nước) trên ứng dụng VETC và Web Portal qua cổng thanh toán Megapay.

Cụ thể ,mức Phí dịch vụ cho Khách hàng nạp tiền qua phương thức thanh toán thẻ Quốc tế (Phát hành trong nước) được điều chỉnh như sau:

Tên phí Mức phí đang áp dụng Mức Phí sau khi điều chỉnh
Phí thanh toán thẻ 1,80% 1,55%
Phí xử lý giao dịch 2.200 VNĐ 2.200 VNĐ

                          (Mức phí trên đã bao gồm VAT)

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 22/02/2022.