VIDIFI GIẢM GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG TỪ 12/08 - 11/09/2021

01/09/2021 08:53am

Để góp phần chia sẻ chi phí với các đơn vị vận tải, và thu hút các phương tiện chuyển hướng lưu thông từ Quốc lộ 5 sang đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 5, thúc đẩy lưu thông, cung ứng hàng hóa góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giảm giá: Các phương tiện loại 2,loại 3, loại 4, loại 5.
2. Mức giảm giá: Giảm 30% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang áp dụng.
3. Thời gian thực hiện: Từ 12/08/2021 đến 11/09/2021

Hết thời gian trên, VIDIFI sẽ thu phí dịch vụ sử dụng đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng như mức giá cũ.