VETC CHUYỂN ĐỔI CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ SMS TỪ NGÀY 01/06/2021

26/08/2021 10:22am

VETC trân trọng cảm ơn Quý khách đã sử dụng Dịch vụ của VETC trong suốt thời gian qua.

VETC xin thông báo tới Quý khách hàng nội dung chuyển đổi chính sách dịch vụ SMS kể từ ngày 01/06/2021.Cụ thể như sau:

 1.Đối với khách hàng Cá nhân:

- Mức phí : 8.800đ/1 gói cước ( bao gồm VAT)

- Số lượng: 20 SMS/gói

- Sau khi hết số lượng SMS trong gói, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ tin nhắn hàng ngày:  KH sẽ nhận được 01 tin nhắn thông báo số dư cuối TKGT của ngày hôm trước vào 7h sáng ngày hôm sau.

- Để kiểm tra số lượng tin nhắn còn lại khách hàng có thể vào cổng thông tin khách hàng trên web (https://customer.vetc.com.vn) vào mục Tra cứu thông tin => Lịch sử SMS để xuất số lượng tin VETC đã nhắn trong tháng.

-Để kiểm tra số dư tại thời điểm bất kì,Quý khách có thể cài đặt ứng dụng VETC trên di động, chi tiết hướng dẫn truy cập links: https://bitly.com.vn/5k9jvx hoặc https://www.youtube.com/watch?v=cpnOohyKrCg

2.Đối với khách hàng Doanh nghiệp:

- Mức phí : 27,500đ/1 gói cước ( bao gồm VAT)

- Số lượng: 60 SMS/gói

- Sau khi hết số lượng SMS trong gói, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ tin nhắn hàng ngày:  KH sẽ nhận được 01 tin nhắn thông báo số dư cuối TKGT của ngày hôm trước vào 7h sáng ngày hôm sau.

- Để kiểm tra số lượng tin nhắn còn lại khách hàng có thể vào cổng thông tin khách hàng trên web (https://customer.vetc.com.vn) vào mục Tra cứu thông tin => Lịch sử SMS để xuất số lượng tin VETC đã nhắn trong tháng.

-Để kiểm tra số dư tại thời điểm bất kì,Quý khách có thể cài đặt ứng dụng VETC trên di động, chi tiết hướng dẫn truy cập links: https://bitly.com.vn/5k9jvx hoặc https://www.youtube.com/watch?v=cpnOohyKrCg

Lưu ý:

Nếu khách hàng đăng ký một gói tin mà chưa sử dụng hết số lượng tin nhắn đó, sau đó hủy dịch vụ ngay trong chu kỳ tháng, thì khi khách hàng đăng ký lại hệ thống sẽ  tính là gói mới không bảo lưu số lượng tin nhắn chưa dùng hết.

KH  hủy gói SMS và đăng ký lại (trong cùng 1 tháng) thì lần đăng ký thứ 2 vẫn bị tính phí như lần 1.

Các SMS được miễn phí và không tính vào số lượng gói SMS bao gồm:

            - SMS thông báo đăng ký thành công dịch vụ của VETC

            - SMS thông báo đăng ký thành công gói cước SMS

            - SMS về chính sách CSKH, khuyến mại do VETC triển khai

            - SMS khác như: Reset mật khẩu, mã OTP

3.Việc chuyển đổi chính sách SMS sẽ áp dụng với khách hàng

- Chính sách thay đổi gói SMS sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021 trên toàn quốc. Với khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMS ,khi đủ điều kiện hệ thống sẽ tự động cập nhật chuyển đổi sang gói SMS mới.

- VETC thực hiện gửi thông báo tới khách hàng qua tin nhắn, push App… để khách hàng nắm bắt thông tin.