VETC triển khai dự án các tuyến cao tốc VEC, người dân sớm được sử dụng dịch vụ thu phí không dừng

08/06/2022 04:10pm

VETC là đơn vị giàu kinh nghiệm, tiên phong trong việc vận hành hệ thống thu phí tự động ETC đã lắp đặt, vận hành cho 345 làn thu phí tương đương khoảng 70% thị phần ETC trên cả nước. Với việc trúng thầu các tuyến cao tốc của VEC, VETC quyết tâm cao nhất để đáp ứng tiến độ dự án và yêu cầu kĩ thuật đã kí với chủ đầu tư

Ý thức sâu sắc tầm quan trọng của dự án với mong muốn người dân được sớm sử dụng dịch vụ thu phí tự động và đóng góp chung vào tiến trình xây dựng phát triển hạ tầng giao thông thông minh, hiện đại. VETC sẽ huy động mọi nguồn lực, thiết bị, kể cả làm ngày lẫn đêm để đảm bảo đáp ứng tiến độ dự án và yêu cầu kĩ thuật đã kí với Chủ đầu tư.

                                     Trạm thu phí Túy Loan thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cụ thể VETC sẽ lắp đặt mới 155 làn ETC/ 28 trạm ,vận hành tổng số làn ETC và MTC là 155 làn. Nâng tổng số trạm thu phí cung cấp dịch vụ không dừng lên 107 trạm.

Trong vòng 45 ngày,VETC hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ETC cho tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trong vòng 50 ngày, hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ETC cho tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Và trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, VETC sẽ đưa vào vận hành hệ thống ETC cho toàn bộ hệ thống thu phí trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây trong 5 năm.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu sau 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải xả trạm.

VETC tin tưởng rằng, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước , và đặc biệt là sự tín nhiệm, tạo điều kiện của Chủ đầu tư là tiền đề quan trọng để VETC hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. VETC tự hào khi được đóng góp một phần nỗ lực chung trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông thông minh qua ứng dụng công nghệ thu phí tự động ETC.

VETC sống hiện đại - lái văn minh.