Cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử VETC - EINVOICE

20/05/2022 11:05am

VETC-EInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử do Công ty VETC xây dựng và phát triển. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC...

Hóa đơn điện tử  là tập hợp các dữ liệu điện tử về bán hàng, về cung ứng dịch vụ được doanh nghiệp lập, gửi cho khách hàng đồng thời lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử VETC-EInvoice giúp dễ dàng tạo lập, phát hành, quản lý hóa đơn với nhiều tính năng cao cấp, phù hợp đa dạng loại hình, quy mô doanh nghiệp.

Dịch vụ Phát hành hóa đơn điện tử VETC - EINVOICE

1. Quản trị toàn diện

- Người bán thực hiện phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua website.

- Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn điện tử qua email và thực hiện tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua internet.

- Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử.

2. An toàn, bảo mật

- Phần mềm hóa đơn điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật và chống làm giả hóa đơn

3. Lưu trữ

- Hóa đơn được lưu trữ miễn phí 10 năm theo quy định

Lợi ích khi sử dụng VETC -Einvoice

Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

1. Dễ dàng tích hợp với các phần mềm có sẵn

- Hỗ trợ tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống SAP, ERP, CRM, phần mềm kế toán.

2. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp

- Phần mềm VETC-Einvoice quản lý theo mô hình tập trung hoặc phân tán phù hợp với đa dạng mô hình doanh nghiệp.

3. Kinh nghiệm triển khai

- Đã triển khai thành công cho các doanh nghiệp thu phí đường bộ BOT

4. Tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả đầu tư

- Không yêu cầu cao về đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí phát hành, vận chuyển, in ấn hóa đơn

- In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy).

- Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua Portal, Email).

- Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ)

5. Tối ưu thời gian triển khai phần mềm

- Khách hàng được tư vấn, xây dựng giải pháp phù hợp, tiết kiệm thời gian triển khai

6. Hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp 24/7

- VETC có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 24/7

7 .Thời gian và phạm vi cung cấp dịch vụ

- Dịch vụ Phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử cung cấp 24/7 với các đối tượng sau:

- Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình, Giao thông, Thu phí

- Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố

- Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố

- Các doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của ngành thuế