VETC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MTC TẠI TRẠM THU PHÍ ĐẠI YÊN QUẢNG NINH

14/01/2022 10:23am

VETC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MTC TẠI TRẠM THU PHÍ ĐẠI YÊN - QUẢNG NINH

Hiện tại, VETC đang là đơn vị đầu tiên cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện tại cung cấp hóa đơn điện tử trong thu phí một dừng tại các Trạm thu phí ở Việt Nam.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Là tập hợp thông tin dữ liệu về việc xe giao dịch qua trạm, được tạo, lập, gửi, nhận & và lưu trữ, quản lý bằng phương tiện điện tử, thay thế cho vé giấy hiện tại

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

- Hóa đơn điện tử là tập hợp thông tin dữ liệu về việc xe giao dịch qua trạm; được tạo, lập, gửi, nhận & lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử, thay thế cho vé giấy như hiện nay.

CÁCH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ.

Lái xe đi qua trạm thu phí, trả phí tiền mặt cho nhân viên thu phí, nhận "Phiếu xác nhận thu tiền".

Trong trường hợp lái xe muốn tra cứu thông tin hóa đơn điện tử thì có 2 cách

Cách 1: Quét mã QR trên cuống vé

Cách 2: Truy cập đường link trên cuống vé có dạng :

https://tracuuhoadon.vetc.com.vn/?s

(Lưu ý: Dãy ký tự trên đường link của vé chính là mã tra cứu hóa đơn)