TỪ NGÀY 16/06/2021 VETC TRIỂN KHAI THÊM TIỆN ÍCH XUẤT HÓA ĐƠN TỔNG CÁC GIAO DỊCH XE QUA TRẠM TRONG THÁNG

26/08/2021 09:58am

VETC trân trọng cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của VETC trong suốt thời gian qua. Để mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, VETC xin thông báo tới Quý khách hàng nội dung bổ sung thêm tiện ích xuất hóa đơn tổng các giao dịch xe qua trạm trong tháng kể từ ngày 16/06/2021. Cụ thể như sau:

1. Đối với khách hàng yêu cầu tạo tài khoản mới:

    - Để chọn chu kỳ xuất hóa đơn giao dịch/chu kỳ tháng quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1900 6010 hoặc điểm dịch vụ gần nhất của VETC.  

2. Đối với khách hàng Cũ muốn thay đổi chu kỳ xuất hóa đơn

    - Để thay đổi chu kỳ xuất hóa đơn từ “giao dịch” sang “chu kỳ tháng” hoặc ngược lại quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1900 6010 hoặc điểm dịch vụ gần nhất của VETC.  

3. Hướng dẫn tra cứu, xuất hóa đơn tổng

    - Bước 1: Đăng nhập Cổng thông tin tại customer.vetc.com.vn => Chọn mục “Tra cứu hóa đơn”

- Bước 2: Tìm kiếm hóa đơn trong mục “Tra Cứu” bằng cách chọn các trường-thông tin   =>  Chọn “Tìm Kiếm”

    - Bước 3: Chọn hóa đơn cần in tại mục “Xem” và ấn “In hóa đơn”

4. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ xuất hóa đơn tổng

4.1  Thời gian tổng hợp hóa đơn:

Thời gian tổng hợp hóa đơn tổng là từ đầu tháng đến hết 8h sáng của ngày trước ngày cuối cùng của tháng 1 ngày. Các hóa đơn ngày cuối cùng là hóa đơn lượt.

VD: tháng 7 có 31 ngày thì KH sẽ có hóa đơn tổng từ 0h ngày 01/07 - 8h ngày 30/07. Từ 8h ngày 30/07 đến hết ngày 31/07 sẽ xuất hóa đơn theo lượt.

Riêng với tháng 06, KH sẽ có hóa đơn tổng từ thời gian hiệu lực khi đăng ký hóa đơn theo chu kỳ tháng

4.2   Nội dung hóa đơn tổng:

Hiển thị thành nhiều dòng, không phân trang trong file .xml, nhưng trên bản thể hiện của hóa đơn thì có phân trang và thể hiện tổng tiền/ tổng thuế/ tổng khuyến mãi (nếu có).

Tối đa 1 tờ hóa đơn sẽ có 5000 dòng, nếu quá số dòng tối đa thì sẽ tách ra hóa đơn tiếp theo cho tháng đó.

4.3   Đối với khách hàng chuyển sở hữu:

Các giao dịch phát sinh của xe thuộc tài khoản nào thì sẽ lên hóa đơn theo chu kỳ hóa đơn của tài khoản đó.

4.4  Đối với khách hàng hủy tài khoản giao thông:

Khách hàng hủy tài khoản khi chưa kết thúc chu kì hóa đơn thì kết thúc chu kỳ, hệ thống sẽ tổng hợp và lập hóa đơn ở thời điểm hủy tài khoản.