Miễn phí nạp tiền vào TKGT VETC qua Vietinbank Ipay mobile

12/08/2022 02:03pm

Giờ đây khách hàng hoàn toàn có thể có hành trình như ý khi nạp tiền vào TKGT VETC miễn phí qua  Vietinbank Ipay mobile.

 

VETC hướng dẫn khách hàng các bước hướng dẫn nạp tiền chi tiết :

Bước 1: KH đăng nhập vào iPay Mobile, chọn ''Thanh toán hóa đơn''. Tại màn hình các chức năng Thanh toán hóa đơn, tiếp tục chọn chức năng ''Phí không dừng''

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình để chọn Nhà cung cấp

  • Trường tài khoản: Khách hàng có thể chọn tài khoản thanh toán khác (nếu có) và hiển thị số dư khả dụng của tài khoản
  • Trường Chọn nhà cung cấp: Khách hàng chọn Nhà cung cấp VETC
  • Nút Tiếp tục: Khách hàng ấn nút ''Tiếp tục'' để hệ thống chuyển sang màn hình nhập thông tin thanh toán

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin thanh toán. Khách hàng thực hiện chọn ''Biển số xe/Số tài khoản giao thông'', chọn ''Mệnh giá cần nạp'', chọn ''Tiếp tục'' để truy vấn tên KH

Lưu ý : Khách hàng có thể chọn “Khác” để nạp số tiền mong muốn

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình thể hiện tên khách hàng tương ứng với biển số xe, số tiền cần nạp, chọn ''Tiếp tục'' để chuyển sang màn hình xác nhận giao dịch

Phương thức xác thực (SMS OTP/Soft OTP)

Bước 5: Khách hàng thực hiện nhập OTP và ấn nút ''Thanh toán'' hoặc xác nhận Soft OTP và ấn nút ''Tiếp tục''

Bước 6: Hệ thống hiển thị màn hình Kết quả giao dịch

Quý khách tham khảo các kênh nạp tiền miễn phí khác tại: đây

VETC sống hiện đại - lái văn minh!!