BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DỪNG, ĐỖ Ô TÔ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG

06/02/2024 11:22am

I. GIÁ DỊCH VỤ DỪNG, ĐỖ Ô TÔ ĐỂ ĐÓN, TRẢ HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT.

 

1. Giá dịch vụ cho các xe ô tô ra vào đón khách trong thời gian 10 phút không thường xuyên.

 

Xe ô tô đến 9 chỗ,

Xe tải dưới 1,5 tấn

9.000 VNĐ/Lượt

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ,

Xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

14.000 VNĐ/Lượt

 

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ,

Xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

14.000 VNĐ/Lượt

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên,

Xe tải trên 7 tấn

24.000 VNĐ/Lượt

 

 

 

2.  Giá dịch vụ cho các xe ô tô ra vào quá 10 phút sẽ áp dụng mức giá sử dụng sân đậu ô tô.

Xe ô tô đến 9 chỗ,

Xe tải dưới 1,5 tấn

14.000 VNĐ/60 Phút đầu

7.000 VNĐ/30 Phút tiếp

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ,

Xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

19.000 VNĐ/60 Phút đầu

9.000 VNĐ/30 Phút tiếp

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ,

Xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

24.000 VNĐ/60 Phút đầu

14.000 VNĐ/30 Phút tiếp

 

II. GIÁ DỊCH VỤ DỪNG, ĐỖ Ô TÔ ĐỂ ĐÓN, TRẢ HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HKQT NỘI BÀI

 

1. Giá dịch vụ cho các xe ô tô ra vào đón khách trong thời gian 10 phút đầu tiên.

 

Xe ô tô đến 9 chỗ,

Xe tải dưới 1,5 tấn

9.000 VNĐ/Lượt

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ,

Xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

14.000 VNĐ/Lượt

 

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ,

Xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

14.000 VNĐ/Lượt

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên,

Xe tải trên 7 tấn

24.000 VNĐ/Lượt

 

 

 

2. Giá dịch vụ cho các xe ô tô ra vào đón khách mỗi block thời gian 30 phút tiếp theo.

Xe ô tô đến 9 chỗ,

Xe tải dưới 1,5 tấn

4.000 VNĐ/Mỗi 30 phút tiếp theo.

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ,

Xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

4.000 VNĐ/Mỗi 30 phút tiếp theo.

 

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ,

Xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

9.000 VNĐ/Mỗi 30 phút tiếp theo.

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên,

Xe tải trên 7 tấn

14.000 VNĐ/Mỗi 30 phút tiếp theo.

 

VETC sống hiện đại - lái văn minh!

Hotline : 1900 6010

Fanpage: https://www.facebook.com/vetcgiaothongthongminh