ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MTC KHI DỬ DỤNG DỊCH VỤ THU PHÍ MỘT DỪNG TẠI TPP QUÁN HÀU - QUẢNG BÌNH.

26/08/2021 11:17am

Theo quy định của nhà nước, Công ty VETC đã chuẩn bị xong về công nghệ, kỹ thuật đảm bảo áp dụng được hóa đơn điện tử MTC đối với hệ thống thu phí một dừng tại các Trạm thu phí. Ngày 01/12/2020, Công ty VETC sẽ triển khai áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử MTC cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí một dừng tại TTP Quán Hàu. Hiện tại, VETC đang là đơn vị đầu tiên cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện tại cung cấp hóa đơn điện tử trong thu phí một dừng tại các Trạm thu phí ở Việt Nam.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Là tập hợp thông tin dữ liệu về việc xe giao dịch qua trạm, được tạo, lập, gửi, nhận & và lưu trữ, quản lý bằng phương tiện điện tử, thay thế cho vé giấy hiện tại

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

- Hóa đơn điện tử là tập hợp thông tin dữ liệu về việc xe giao dịch qua trạm; được tạo, lập, gửi, nhận & lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử, thay thế cho vé giấy như hiện tại.

- Sau TTP Tasco Quảng Bình, TTP Tiên Cựu (Hải Phòng), TTP Cầu Hạc Trì và TTP BOT Toàn Mỹ 14, TTP Quán Hàu là đơn vị thứ 5 bắt đầu triển khai áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử MTC cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí một dừng.

- So sánh sự khác nhau giữa vé thường & vé điện tử nhé!

CÁCH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ.

Lái xe đi qua trạm thu phí, trả phí tiền mặt cho nhân viên thu phí, nhận "Phiếu xác nhận thu tiền".

Trong trường hợp lái xe muốn tra cứu thông tin hóa đơn điện tử thì có 2 cách

Cách 1:  Quét mã QR trên cuống vé

Cách 2: Truy cập đường link trên cuống vé có dạng: 

http://tracuuhoadondientu.vetc.com.vn/?s=(dãy ký tự trên đường link của vé chính là mã tra cứu hóa đơn)