Hướng dẫn nạp tiền vào TKGT VETC qua tài khoản định danh

21/12/2021 03:46pm

TỪ NGÀY 20/12/2021 VETC ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỚI ĐỂ CHUYỂN TIỀN TỪ MỌI NGÂN HÀNG VÀO TKGT VETC BẰNG THAO TÁC ĐƠN GIẢN, NHANH CHÓNG.

Tài khoản định danh là chương trình VETC  hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, tài khoản VETC có mã số định danh là V3ETC. Với phương thức này, thao tác chuyển tiền vào tài khoản giao thông VETC trở nên đơn giản, nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần ghi nhớ mã số định danh V3ETC và chọn ngân hàng thụ hưởng là BIDV khi muốn chuyển tiền vào tài khoản giao thông VETC.

Sau đây là hướng dẫn sử dụng dịch vụ nạp tiền vào TKGT VETC qua tài khoản định danh:

I. KÊNH BIDV SMART BANKING (Khách hàng cá nhân)

Đăng nhập vào ứng dụng “BIDV Smart Banking” trên điện thoại và sử dụng chức năng Thanh toán tại BIDV Smart Banking để nạp tiền vào tài khoản giao thông cho CTy TNHH thu phí tự động VETC  theo hướng dẫn sau

- Bước 1: Truy cập BIDV Smart Banking theo đường dẫn https://smartbanking.bidv.com.vn hoặc Tải (Download) ứng dụng BIDV Smart Banking trên ứng dụng Appstore (hệ điều hành IOS) hoặc PlayStore/Google Store/CH Store (các hệ điều hành khác) 

- Bước 2: Truy cập vào ứng dụng, nhập thông tin tên đăng nhập (username)/ mật khẩu (password) do ngân hàng cung cấp.

- Bước 3: Chọn mục "Thanh toán", tìm kiếm theo từ khóa "VETC" hoặc chọn Giao Thông. Nhà cung cấp dịch vụ là " VETC luồng Topup",Dịch vụ là "Topup tài khoản giao thông"

+ Tìm kiếm theo từ khóa "VETC"

+ Lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ 

- Bước 4: Nhập/Chọn các thông tin liên quan

+ Số tài khoản trích nợ: Khách hàng chọn.

+ Nhà cung cấp: VETC - Luồng Topup

+ Dich vụ: Topup tài khoản giao thông

+ Mã khách hàng: V3ETC + tài khoản giao thông do VETC cung cấp hoặc V3ETC + biển số xe + T/V/X (màu biển Trắng/Vàng/Xanh)

Ví dụ: V3ETCE0100123456 hoặc V3ETC30A12345T

+ Số tiền: Nhập số tiền cần thanh toán

=> Chọn Tiếp tục

- Bước 5:Hệ thống tự động hiển thị thông tin về Tên khách hàng,Thông tin thanh toán. Khách hàng kiểm tra lại các thông tin này. Trường hợp thông tin khớp đúng với thông tin chủ phương tiện cần nạp. Khách hàng nhập mã số OTP  để xác nhận giao dịch chuyển tiền

- Bước 6: Kết thúc giao dịch

Chương trình trả kết quả giao dịch " Thành công" là giao dịch chuyển tiền đã thành công

II. KÊNH BIDV IBANK (KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP)

Đăng nhập vào chương trình "BIDV ibank" và sử dụng chức năng Dịch vụ thanh toán hóa đơn Online trên BIDV iBank để nạp tiền vào TKGT cho CÔNG TY TNHH THU PHÍ TỰ ĐỘNG VETC theo hướng dẫn sau: 

- Bước 1: Kế toán viên đăng nhập BIDV IBank, vào phần Thanh toán hóa đơn, chọn Tạo giao dịch để tạo giao dịch

- Bước 2: Kế toán viên click vào nút Tạo giao dịch đẻ tạo giao dịch TTHĐ Online, nhập các nội dung cần thiết, màn hình tạo giao dich hiển thị như sau:

+ Trường Tài khoản thanh toán: Kế toán viên chọn tài khoản trích nợ để thanh toán hóa đơn

+ Trường Số dư khả dụng: Hiển thị tự động số dư của tài khoản Kế toán viên đã chọn

+ Trường Loại dịch vụ: Chương trình dropdown danh mục dịch vụ tương ứng, lựa chọn dịch vụ “Giao thông”

+ Trường Nhà cung cấp: Chương trình dropdown danh mục Nhà cung cấp tương ứng, lựa chọn “VETC”

+ Trường Dịch vụ: Chương trình dropdown danh mục dịch vụ chi tiết tương ứng,  lựa chọn “Topup bằng tài khoản giao thông”

+ Điền thông tin Tài khoản theo đúng cấu trúc ( V3ETC + Mã tài khoản giao thông  hoặc V3ETC + Biển số xe +T/V/X (màu biển số xe) ). Sau đó sử dụng nút Vấn tin để kiểm tra thông tin chương trình trả ra có chính xác hay không

+ Số tiền: Nhập số tiền cần thanh toán

- Bước 3: Thực hiện đẩy duyệt cho Kế toán trưởng/Chủ tài khoản và duyệt, hoàn tất giao dịch giao dịch. 

III. KÊNH QUẦY

- Bước 1:Khách hàng thông tin cho Giao dịch viên (GDV) về nhu cầu thanh toán hóa đơn. 

+ Dịch vụ : Giao thông

+ Nhà cung cấp : VETC - Luồng Topup

+ Dịch vụ nhà cung cấp: Topup tài khoản giao thông

- Bước 2: Cung cấp Mã tài khoản dịnh danh của khách hàng cho GDV

Tên người hưởng

Là tên tài khoản VETC đã thông báo cho Khách hàng

Cấu trúc: VETC + Tên Khách hàng

 

(Ví dụ: VETC NGUYEN VAN A)

Số tài khoản người hưởng

Là số tài khoản VETC đã thông báo cho Khách hàng

Cấu trúc: V3ETC + Mã tài khoản giao thông

hoặc  V3ETC + Biển số xe + T/V/X (chữ cái đầu tiên màu biển số xe)

(Ví dụ: V3ETCE0100123456 hoặc V3ETC30A12345T)

Tại Ngân hàng hưởng

BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 3

Số tiền chuyển/nộp tài khoản

Ghi số tiền cần chuyển/nộp theo nhu cầu của Khách hàng

Nội dung

Ghi  nội dung liên quan đến giao dịch thực hiện hoặc theo thông báo của VETC (nếu có)

Trường hợp tên tài khoản dài trên 40 ký tự: Ghi tên tài khoản người hưởng vào phần nội dung

Phí giao dịch

(bổ sung sau)

 

- Bước 3: Thực hiện các bước tiếp theo hướng dẫn của GDV.

IV. KÊNH ATM

- Bước 1: Khách hàng sử dụng thẻ ATM để đăng nhập vào máy ATM.

- Bước 2: Khách hàng chọn "Thanh toán", chọn "Tài khoản", chọn "Dịch vụ", nhập "Mã tài khoản định danh", số tiền thanh toán.

- Bước 3: Thực hiễn tiếp các bước theo hướng dẫn trên ATM để nạp tiền vào tài khoản.

V. KÊNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG KHÁC.

Trường hợp khách hàng sử dụng kênh thanh toán của ngân hàng khác , đề nghị sử dụng các thông tin sau chỉ dẫn thanh toán như sau:

Tên tài khoản trích nợ

Thông tin tên tài khoản, số tài khoản của Người thanh toán tại Ngân hàng thực hiện trích nợ.

Tên người hưởng

Là tên tài khoản VETC đã thông báo cho Khách hàng

Cấu trúc: VETC + Tên Khách hàng

 

(Ví dụ: VETC NGUYEN VAN A)

Số tài khoản người hưởng

Là số tài khoản VETC đã thông báo cho Khách hàng

Cấu trúc: V3ETC+Mã tài khoản giao thông

hoặc  V3ETC + Biển số xe + T/V/X (chữ cái đầu tiên màu biển số xe)

 

(Ví dụ: V3ETCE0100123456 hoặc V3ETC30A12345T)

Tại Ngân hàng

BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 3

Số tiền chuyển/nộp

Ghi số tiền khách hàng cần chuyển

Nội dung

Ghi  nội dung liên quan đến giao dịch thực hiện hoặc theo thông báo của VETC (nếu có)

Trường hợp tên tài khoản dài trên 40 ký tự: Ghi tên tài khoản người hưởng vào phần nội dung

Phí giao dịch

Theo biểu phí chuyển tiền của Ngân hàng chuyển

Để biết thêm thông tin chi tiết. Quý khách vui lòng liên hệ 19006010!