Cách dùng

Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC được áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới., từ đó có thể dễ dàng giám sát, quản lý và lưu vết từng giao dịch của phương tiện. Kết hợp cùng hệ thống thanh toán điện tử cho các giao dịch đã được xác minh, dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC đảm bảo lưu thông không dừng của phương tiện qua trạm thu phí với tỷ lệ chính xác đạt 99.98%.

Bước 1: Kích hoạt dịch vụ thu phí đường bộ VETC

Dán thẻ điện tử định danh phương tiện VETC

  • Thẻ VETC là thẻ định danh phương tiện được dán lên kính hoặc đèn xe của bạn
  • Thẻ VETC được thiết kế gồm hai phần độc lập, một phần dán trên phương tiện và một phần được lưu trên hồ sơ để kích hoạt tài khoản giao thông VETC.
  • Thẻ VETC sau khi dán lên phương tiện giao thông nếu cố tình hay vô ý bóc ra khỏi xe sẽ không thể tái sử dụng.

Mở tài khoản giao thông VETC

  • Tài khoản giao thông VETC là tài khoản điện tử của bạn để thanh toán và quản lý phí sử dụng đường bộ khi xe qua trạm thu phí.
  • Mỗi tài khoản giao thông VETC được mở cho duy nhất một khách hàng đăng ký và được sử dụng để thanh toán cho một hoặc nhiều phương tiện theo yêu cầu của chủ tài khoản

* VETC miễn phí mở tài khoản và dán thẻ điện tử VETC cho khách hàng lần đầu tham gia dịch vụ.

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC

Tài khoản giao thông VETC được sử dụng giống như Tài khoản Điện thoại trả trước, Khách hàng nạp tiền và sử dụng cho các dịch vụ VETC cung cấp.

 

 

Bước 3: Lưu thông xe qua trạm thu phí có dịch vụ thu phí tự động VETC

- Giữ vận tốc nhở hơn 30km/h để đảm bảo an toàn

- Giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe là 15m

- Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái Barrie

- - Làm theo hướng dẫn của nhân viên điều hành tại trạm