THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO THÔNG VETC (UPDATE 1.9.2021)

24/08/2021 04:20pm

Giấy tờ của khách hàng phải rõ thông tin (họ tên, ngày/tháng/năm sinh, địa chỉ …) và không bị nhàu nát.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

-          Chứng minh thư/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe(Chấp nhận bản sao công chứng)

-          Đăng ký xe.(Chấp nhận bản thế chấp ngân hàng có đầy đủ thông tin bao gồm: Biển số xe, số khung, số máy, tải trọng, số chỗ ngồi, chứng minh được loại phí xe đối với đăng ký cũ.)

-          Đăng kiểm xe.

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP:

-          Giấy đăng ký kinh doanh ( Chấp nhận bản sao công chứng)

-          Danh sách số lượng xe đề nghị dán thẻ VETC ( Bản gốc có xác nhận của doanh nghiệp).

-          Đăng ký xe.(Chấp nhận bản thế chấp ngân hàng có đầy đủ thông tin bao gồm: Biển số xe, số khung, số máy, tải trọng, số chỗ ngồi, chứng minh được loại phí xe.)

-          Đăng kiểm xe.

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC.

-          Công văn đề nghị mở tài khoản

-          Đăng ký xe.(Chấp nhận bản thế chấp ngân hàng có đầy đủ thông tin bao gồm: Biển số xe, số khung, số máy, tải trọng, số chỗ ngồi, chứng minh được loại phí xe.)

-          Đăng kiểm xe.

-          Danh sách số lượng xe đề nghị dán thẻ VETC ( Bản gốc có xác nhận của doanh nghiệp).

Lưu ý:

-      Giấy tờ của khách hàng phải rõ thông tin (họ tên, ngày/tháng/năm sinh, địa chỉ …) và không bị nhàu nát.

-      Đối với ôtô con (xe để chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe, hoặc ôtô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1,5 tấn): Chỉ cần 1 trong 2 loại giấy tờ gốc của xe hoặc bản phô tô công chứng, chấp nhận giấy thế chấp ngân hàng có đầy đủ thông tin biển số xe, số khung, số máy, tải trọng, số chỗ ngồi chứng minh được loại phí xe. Xe Limousine 16 chỗ hạ tải tính giống như xe 9 chỗ, 10 chỗ.

-      Đối với xe đầu kéo: Thông báo tới khách hàng, hệ thống VETC mặc định tính phí xe loại 5, chỉ cần 1 trong 2 loại giấy tờ gốc của xe.

-      Đối với các loại xe ưu tiên, xe ngoại lệ (xe bus, xe miễn giảm, xe container tính phí loại 4, …): Yêu cầu khách hàng đến trực tiếp trạm/đội ETC để được hỗ trợ. (Theo quy trình quản lý xe ngoại lệ của phòng Vận Hành)